Aktualności

Oświadczenie

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi przez dziennikarzy do zarządu Chemeko-System Sp. z o.o., Spółka informuje, że ze względu na dobro prowadzonego postępowania prokuratorskiego przeciwko osobom, które godziły w wizerunek Spółki poprzez umieszczenie na banerach nieprawdziwych treści szkalujących przedsiębiorstwo, odmawia komentarza w sprawie.
Zainteresowane media zostaną poinformowane o przedmiocie sprawy w stosownym czasie.

logo-stopka2.png
Chemeko – System Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów
ul. Jerzmanowska 6A, 54 – 519 Wrocław
Tel. +48 71 338 40 87
www.chemekosystem.pl
biuro@chemekosystem.pl

Kapitał zakładowy 8 440 000 PLN w całości opłacony
Wszystkie prawa zastrzeżone Chemeko-System ©2020 | Projekt Art Open Wrocław