Aktualności

Komunikat

Firma Chemeko-System została poinformowana , że Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska zdecydował się na podjęcie odpowiednich kroków prawnych wobec dalszych, bezprawnych działań Stowarzyszenia „Piękny Wąsosz” polegających na wprowadzaniu do publicznej wiadomości nieprawdziwych i nierzetelnych informacji.

Jak podkreśla w swoim piśmie Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska „(…)Stowarzyszenie „Piękny Wąsosz” reprezentowane przez Prezesa Zarządu po raz kolejny przedstawiło nieprawdziwe i nierzetelne informacje wyrażone publicznie w korespondencji kierowanej do licznych organów administracji państwowej, samorządowej i innych osób, w tym przedstawicieli mediów, które w swojej formie i treści w sposób rażący stanowią przekroczenie granic wypowiedzi, naruszają moje dobre imię jako obywatela, lecz przede wszystkim podważają zaufanie do organów Inspekcji Ochrony Środowiska.”

logo-stopka2.png
Chemeko – System Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów
ul. Jerzmanowska 6A, 54 – 519 Wrocław
Tel. +48 71 338 40 87
www.chemekosystem.pl
biuro@chemekosystem.pl

Kapitał zakładowy 8 440 000 PLN w całości opłacony
Wszystkie prawa zastrzeżone Chemeko-System ©2020 | Projekt Art Open Wrocław