O firmie

about-us1.jpg

Chemeko-System

Najwyższa jakość oraz dbałość o środowisko naturalne

Chemeko - System świadczy usługi odbioru i zagospodarowaniem odpadów komunalnych i przemysłowych. Posiadając status regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych RIPOK, mamy możliwość kompleksowego zagospodarowania odbieranych odpadów z wykorzystaniem własnych instalacji.

Oferta firmy

Nasze działania mają na celu świadczenie usług najwyższej jakości przy jednoczesnym dbaniu o środowisko naturalne zgodnie z wymaganiami prawnymi oraz systemem ISO 9001, ISO 14001.

Oferujemy pełen zakres usług związanych z zagospodarowaniem odpadów w procesach odzysku i unieszkodliwiania wraz z obsługa logistyczną – podstawianiem, załadunkiem i transportem kontenerów i pojemników.

Opierając swoją działalność na zasadach uczciwej i rzetelnej konkurencji rynkowej, chcemy stać się dla Państwa solidnym i niezawodnym partnerem w nowoczesnej gospodarce odpadami. Zapraszamy do współpracy.
about-us2.jpg

Zarząd firmy

Roman Jagiełło
Roman JagiełłoPrezes Zarządu
Paweł Pogodziński
Paweł PogodzińskiWiceprezes Zarządu
Client 1
Client 1
Client 1
Client 1
Client 1
Client 1
logo-stopka2.png
Chemeko – System Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów
ul. Jerzmanowska 6A, 54 – 519 Wrocław
Tel. +48 71 338 40 87
www.chemekosystem.pl
biuro@chemekosystem.pl

Kapitał zakładowy 8 440 000 PLN w całości opłacony
Wszystkie prawa zastrzeżone Chemeko-System ©2020 | Projekt Art Open Wrocław