Odpady budowlane i poremontowe

Klienci indywidualni:

Oferujemy osobom prywatnym kontenery o pojemności 7m3 na odpady powstające podczas budów, remontów, prac porządkowych. Do najczęściej odbieranych odpadów możemy zaliczyć: gruz, beton, drewno, dachówki, płytki i elementy ceramiczne, folię, styropian, płyty gipsowo kartonowe, wiadra po farbach, siatkę montażową, stare meble, wykładziny, ziemię, odpady zielone. Nasze kontenery nie są przeznaczone na odpady niebezpieczne (np. azbest) oraz sprzęt AGD i RTV.

Podstawienie kontenera jest realizowane niezwłocznie po przesłaniu nam podpisanego zlecenia na odbiór odpadów. Następnie klient po załadowaniu kontenera informuje nas o możliwości odbioru. Rozliczenie następuje na podstawie wystawionej faktury VAT.

Kontener można zamówić w naszym Biurze Obsługi Klienta pod numerem telefonu 71 349 90 71

Wykonawcy obiektów budowlanych:
Odbieramy odpady z budów o różnych skalach wielkości, w tym z budów prowadzonych w brytyjskim certyfikacie Breeam oraz amerykańskim LEED.
Wyposażamy place budów w odpowiednią ilość i rodzaj kontenerów. Reagujemy elastycznie na potrzeby Klienta i zmieniające się warunki podczas poszczególnych etapów budowy.

Oferujemy również wykwalifikowanych oraz doświadczonych pracowników - w tym koordynatorów, którzy przebywając na budowie, pozwolą kadrze kierowniczej budowy zaoszczędzić niezbędny czas związany z gospodarką odpadami.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą szczegółową ofertą i kontakt z działem handlowym: handlowy@chemekosystem.pl
logo-stopka2.png
Chemeko – System Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów
ul. Jerzmanowska 6A, 54 – 519 Wrocław
Tel. +48 71 338 40 87
www.chemekosystem.pl
biuro@chemekosystem.pl

Kapitał zakładowy 8 440 000 PLN w całości opłacony
Wszystkie prawa zastrzeżone Chemeko-System ©2020 | Projekt Art Open Wrocław