SYSTEMY GOSPODARKI ODPADAMI
Strona główna Wyślij e-mail Mapa serwisu English Version
Tagi!
Dzięki tagom mogą Państwo w łatwy sposób odnaleźć
interesujące Was informacje.
odpady śmieci Wrocław,
składowisko wysypisko Wrocław, kontenery śmieci Wrocław, wywóz odpadów śmieci Wrocław, odbiór odbpadów śmieci Wrocław, recykling Wrocław, paliwa alternatywne Wrocław, odpady budowlane Wrocław, odpady wielkogabarytowe Wrocław, odpady niebezpieczne Wrocław, wywóz kontenerów Wrocław
Mapa serwisu
Start
O firmie
 O nas
 Historia
 Misja i cele
 Sponsoring
 Nasi partnerzy
 Nagrody
 Zarząd
Oferta
 Oferta
 Zbieranie i transport odpadów
 Odzysk i unieszkodliwianie odpadów
 Projektowanie systemów gospodarki odpadami
 Doradztwo ekologiczne
 Rekultywacja terenów
 Wykaz kodów odpadów
Technologia
 Zaplecze techniczne
     Kontenery
     Pojazdy
 Instalacje
     Paliwa alternatywne
     Składowisko
     Sortownia
     Płyta kompostowa
     Rozdrabniacz
     Stacja przeładunkowa
Zezwolenia
 Obowiązujące akty prawne
 Ustawa o odpadach
 Prawo ochrony środowiska
 Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych
 Ustawa z dnia 18. grudnia 2003 o zmianie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych
 Ustawa z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 219 poz. 1858 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy
 Dz. U. Nr 109, poz. 752 z 2007
 Dz. U. nr 128 poz. 1347 z 2004
 Dz. U. nr 247 poz. 1816 z 2006
 Dz. U. Nrr 139 poz. 940 z 2010
 Dz. U. nr 8 poz. 104 z 2003
 Dz. U. 112 poz. 1206 z 2001
 Dz. U. nr 186 poz. 1553 z 2005
 Dz. U. nr 191 poz. 1595 z 2002
 Dz. U. nr 163 poz. 1156 z 2007
 Dz. U. 137 poz. 924 z 2010 r.
 Dz. U. 138 poz. 865 z 2008
 Dz. U. 16 poz. 154 z 2004
 Dz. U. 23 poz. 136 z 2008
 Dz. U. 163 poz. 1156 z 2007
 Dz. U. 220 poz. 1858 z 2002
 Dz. U. 128 poz. 1347 z 2004
 Dz. U. 180 poz. 1495 z 2005
 Dz. U. 37 poz. 339 z 2002
 Dz. U. 61 poz. 549 z 2003
 Dz. U. 39 poz. 320 z 2009
 Dz. U. 124 poz. 859 z 2007
 Dz. U. 66 poz. 620 z 2003
 Dz. U. 46 poz. 333 z 2006
 Dz. U. 104 poz. 868 z 2009
 Dz. U. 152 poz. 1735 z 2001
 Dz. U. 192 poz. 1968 z 2004
 Dz. U. 55 poz. 498 z 2002
 Dz. U. 90 poz. 607 z 2007
 Dz. U. 79 poz. 666 z 2009
 Dz. U. 190 poz. 1865 z 2003
 Dz. U. 215 poz. 1664 z 2009
 Dz. U. 175 poz. 1693 z 2003
 Dz. U. 152 poz. 1734 z 2001
 Dz. U. 46 poz. 333 z 2006
Aktualności
 Wdrożenie norm ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004
 Otwarcie instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów
 Informacja w sprawie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami
 ul. Maleczyńskich - pojemniki zastępcze na odpady
 Harmonogram odbioru odpadów w gminie Długołęka
 Odbieramy i zagospodarowujemy odpady budowlane z placu budowy stadionu na Euro 2012
 Zrealizowaliśmy linię do komponowania paliw alternatywnych
Prasa
 Mieszkańcy zapłacą za dużo lepszą obsługę - Debata w Gazecie Wyborczej
 Kompleksowe zagospodarowanie odpadów
 Innowacje, wiedza, rozwój, technologie i .... polski kapitał
 Sami korzystalibyśmy z usług Chemeko-System
 Nasz Region Gazeta Wrocławska o Chemeko-System
 Diamenty za śmieci
 Chemeko-System czyli sposób na śmieci
 Chemeko-System ma sposób na ekologiczne zagospodarowanie odpadów
Galeria
 Instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów
 Linia do produkcji paliw alternatywnych z odpadów
 Składowisko
 Pojazdy i pojemniki do odbioru odpadów komunalnych
 Obsługa budowy stadionu we Wrocławiu
Kontakt
 Nasze lokalizacje
     Wrocław
     Rudna Wielka
 
     Sekretariat
     Dział Technologii i Odzysku
     Dział Transportu i Logistyki
     Dział Handlowy
     Dział Ekonomiczny
     Rudna Wielka
Download


Tagi

doradztwo ekologiczne, gospodarka odpadami, kontener na odpady, kontener na odpady Wrocław, kontener na śmieci, kontener na śmieci Wrocław, kontenery na odpady, kontenery na odpady Wrocław, Kontenery na śmieci, kontenery na śmieci Wrocław, kontenery śmieci, kontenery śmieci Wrocław, likwidacja dzikich wysypisk, linia do produkcji paliw alternatywnych, linia do produkcji paliw alternatywnych wrocław, odbiór gruzu, odbiór gruzu wrocław, odbiór kontenerów, odbiór kontenerów wrocław, odbiór odpadów, odbiór odpadów budowlanych, odbiór odpadów budowlanych Wrocław, odbiór odpadów komunalnych, odbiór odpadów komunalnych Wrocław, odbiór odpadów niebezpiecznych, odbiór odpadów przemysłowych, odbiór odpadów przemysłowych Wrocław, odbiór odpadów śmieci, odbiór odpadów śmieci Wrocław, odbiór odpadów wrocław, odbiór śmieci, odbiór śmieci Wrocław, odpady, odpady budowlane, odpady budowlane Wrocław, odpady komunalne, odpady komunalne Wrocław, odpady niebezpieczne, zagospodarowanie odpadów komunalnych Wrocław, odpady niebezpieczne wrocław, odpady przemysłowe, zagospodarowanie odpadów Wrocław, zagospodarowanie odpadów przemysłowych,
odpady przemysłowe Wrocław, odpady śmieci, odpady śmieci Wrocław, odpady wielkogabarytowe, odpady wielkogabarytowe wrocław, odpady Wrocław, odzysk odpadów, odzysk odpadów Wrocław, paliwa alternatywne, paliwa alternatywne Wrocław, produkcja paliw, produkcja paliw alternatywnych, produkcja paliw alternatywnych Wrocław, produkcja paliw Wrocław, recykling, recykling Wrocław, rekultywacja terenów, Rudna składowisko, Rudna wysypisko, składowisko odpadów Wrocław, składowisko Rudna, składowisko Wrocław, sortowanie odpadów, surowce wtórne, śmieci, śmieci Wrocław, transport odpadów, transport odpadów budowlanych, transport odpadów budowlanych Wrocław, transport odpadów komunalnych, transport odpadów komunalnych Wrocław, transport odpadów przemysłowych, transport odpadów przemysłowych Wrocław, transport odpadów Wrocław, usługi porządkowe, utylizacja odpadów, utylizacja odpadów budowlanych, utylizacja odpadów budowlanych Wrocław, utylizacja odpadów komunalnych, utylizacja odpadów komunalnych Wrocław, zagospodarowanie odpadów budowlanych, zagospodarowanie odpadów komunalnych,
utylizacja odpadów przemysłowych, utylizacja odpadów przemysłowych Wrocław, utylizacja odpadów Wrocław, własne składowisko, wysypisko, wysypisko odpadów budowlanych Wrocław, wysypisko odpadów komunalnych Wrocław, wysypisko odpadów przemysłowych Wrocław, wysypisko odpadów Wrocław, wysypisko Rudna, wysypisko Wrocław, wywóz gruzu, wywóz gruzu Wrocław, wywóz kontenerów, wywóz kontenerów Wrocław, wywóz kontenerów wrocław, wywóz odpadów, wywóz odpadów budowlanych, wywóz odpadów budowlanych wrocław, wywóz odpadów komunalnych, wywóz odpadów komunalnych Wrocław, wywóz odpadów niebezpiecznych, wywóz odpadów przemysłowych, wywóz odpadów przemysłowych Wrocław, wywóz odpadów śmieci, zagospodarowanie odpadów przemysłowych Wrocław, wywóz odpadów śmieci Wrocław, wywóz odpadów Wrocław, wywóz śmieci, wywóz śmieci Wrocław, zagospodarowanie odpadów budowlanych Wrocław, zbiórka odpadów Wrocław,


 | O firmie |  Oferta |  Technologia |  Zezwolenia |  Aktualności |  Prasa |  Galeria |  Kontakt |  Download | 

Chemeko-System Sp. z o.o., ul. Jerzmanowska 4-6 54-519 Wrocław
tel. 71 338 40 87, 0 691 504 171, biuro@chemekosystem.pl

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004