SYSTEMY GOSPODARKI ODPADAMI
Strona główna Wyślij e-mail Mapa serwisu English Version
OfertaWykaz kodów odpadów

Dla Państwa wygody umieściliśmy WYKAZ KODÓW ODPADÓW, czyli narzędzie do szybkiego wyszukiwania frakcji, na zagospodarowanie których posiadamy stosowne  pozwolenia.

Legenda:
S- składowanie  O- odzysk  Z- zbieranie  T- Transport

Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów Decyzja
01 Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin
01 01 Odpady z wydobywania kopalin
01 01 01 Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80) S   Z T
01 01 02 Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali S O Z T
01 01 80 Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu S   Z T
01 03 Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali
01 03 04* Odpady z przeróbki rud siarczkowych powodujące samoczynne zakwaszenie środowiska w czasie składowania       T
01 03 05* Inne odpady poprzeróbcze zawierające substancje niebezpieczne (z wyłączeniem 01 03 80)       T
01 03 06 Inne odpady poprzeróbcze niż wymienione w 01 03 04, 01 03 05, 01 03 80 i 01 03 81 S O Z T
01 03 07* Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali       T
01 03 08 Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 03 07 S O Z T
01 03 09 Czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu inny niż wymieniony w 01 03 07 S   Z T
01 03 80* Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych zawierające substancje niebezpieczne       T
01 03 81 Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80 S   Z T
01 03 99 Inne nie wymienione odpady       T
01 04 Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali
01 04 07* Odpady zawierające niebezpieczne substancje z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali       T
01 04 08 Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07 S O Z T
01 04 09 Odpadowe piaski i iły S O Z T
01 04 10 Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 04 07 S   Z T
01 04 11 Odpady powstające przy wzbogacaniu soli kamiennej i potasowej inne niż wymienione w 01 04 07 S   Z T
01 04 12 Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11 S O Z T
01 04 13 Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07 S O Z T
01 04 80* Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla zawierające substancje niebezpieczne       T
01 04 81 Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80 S O Z T
01 04 82* Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych zawierające substancje niebezpieczne       T
01 04 83 Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych inne niż wymienione w 01 04 82       T
01 04 84* Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) zawierające substancje niebezpieczne       T
01 04 85 Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) inne niż wymienione w 01 04 84 S   Z T
01 04 99 Inne nie wymienione odpady   O Z T
01 05 Płuczki wiertnicze i inne odpady wiertnicze
01 05 04 Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej S   Z T
01 05 05* Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową       T
01 05 06* Płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancje niebezpieczne       T
01 05 07 Płuczki wiertnicze zawierające baryt i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06       T
01 05 08 Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06 S   Z T
01 05 99 Inne nie wymienione odpady   O Z T

 | O firmie |  Oferta |  Technologia |  Zezwolenia |  Aktualności |  Prasa |  Galeria |  Kontakt |  Download | 

Chemeko-System Sp. z o.o., ul. Jerzmanowska 4-6 54-519 Wrocław
tel. 71 338 40 87, 0 691 504 171, biuro@chemekosystem.pl

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004