SYSTEMY GOSPODARKI ODPADAMI
Strona główna Wyślij e-mail Mapa serwisu English Version
OfertaDoradztwo ekologiczne
 • pomoc w interpretacji przepisów prawa, monitoring zmian w ustawodawstwie branżowym
  Zdając sobie sprawę z ważności stosowania coraz bardziej restrykcyjnego prawa z dziedziny gospodarki odpadami oferujemy pomoc w prawidłowej jego interpretacji. Biorąc pod uwagę często zmieniające się ustawy i rozporządzenia, jedyną metodą na prawidłową jego interpretację jest ciągłe śledzenie jego zmian. 

 • opracowywanie wniosków administracyjnych i uzyskiwanie stosownych decyzji
  Prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów wymaga uzyskania zezwolenia. Jest ono wydawane na drodze decyzji na wniosek zainteresowanego prowadzeniem działalności. Bazując na swoim doświadczeniu Spółka Chemeko - System oferuje pomoc w pisaniu wniosków i uzyskiwaniu decyzji.
   
 • prowadzenie dla Klienta kompletnej dokumentacji na potrzeby ewidencji odpadów
  Znając przepisy prawa oferujemy pomoc w zakresie prowadzenia dokumentacji na potrzeby ewidencji odpadów.

  Zgodnie z art. 36 ustawy o odpadach, posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych. Obowiązek ten nie dotyczy wytwórców odpadów komunalnych oraz osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na własne potrzeby.

 • sporządzanie okresowych sprawozdań i innych wymaganych prawem dokumentów
  Zgodnie z obowiązującym prawem, przedsiębiorca ma obowiązek sporządzania okresowych sprawozdań. Znając aktualne przepisy prawa oraz bazując na naszym doświadczeniu oferujemy pomoc w sporządzaniu wymaganych dokumentów.

  Sprawozdania te składa się marszałkowi województwa w terminie do dnia 31 marca następnego roku.

 | O firmie |  Oferta |  Technologia |  Zezwolenia |  Aktualności |  Prasa |  Galeria |  Kontakt |  Download | 

Chemeko-System Sp. z o.o., ul. Jerzmanowska 4-6 54-519 Wrocław
tel. 71 338 40 87, 0 691 504 171, biuro@chemekosystem.pl

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004