SYSTEMY GOSPODARKI ODPADAMI
Strona główna Wyślij e-mail Mapa serwisu English Version
OfertaRekultywacja terenów
 • likwidacja dzikich wysypisk odpadów
  Zdając sobie sprawę ze szkodliwości dzikich wysypisk, oferujemy ich likwidację oraz zagospodarowanie zebranych odpadów.
  Likwidacja tych wysypisk jest ważnym elementem dla środowiska, ponieważ w przeciwieństwie do uporządkowanych składowisk odpadów, nie są one w żaden sposób zabezpieczone. W konsekwencji deszcz padający na taki teren wymywa z odpadów trucizny, które przenoszone są do gleby oraz wód gruntowych stwarzając zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

 • inwentaryzacja obszarów zdegradowanych (ustalenie przyczyn, stopnia i zasięgu degradacji)
  W trosce o środowisko naturalne, zdając sobie sprawę z problemów dotyczących degradacji gleb, oferujemy przeprowadzanie inwentaryzacji zniszczonych obszarów. Polega ona przede wszystkim na szczegółowym rozpoznaniu, ustaleniu przyczyn oraz ocenie stopnia i zasięgu degradacji.

 • opracowanie projektów techniczno – ekonomicznych rekultywacji i zagospodarowania
  Ważnym elementem przy rekultywacji terenów zdegradowanych jest opracowanie projektu. Nasza Spółka w sposób rzetelny pomaga w opracowaniu składającej się z części technicznej oraz kosztorysowej dokumentacji. Sporządzając ją fachowo wybieramy sposób rekultywacji terenu zwracając jednocześnie uwagę na korzyści dla środowiska oraz na minimalizowanie kosztów.

 • sprzątanie, rekultywacja i zagospodarowanie terenów zdegradowanych
  Biorąc pod uwagę względy ochrony środowiska oferujemy działania dotyczące rekultywacji, polegające na odtworzeniu i ukształtowaniu nowych wartości użytkowych gruntu.

 | O firmie |  Oferta |  Technologia |  Zezwolenia |  Aktualności |  Prasa |  Galeria |  Kontakt |  Download | 

Chemeko-System Sp. z o.o., ul. Jerzmanowska 4-6 54-519 Wrocław
tel. 71 338 40 87, 0 691 504 171, biuro@chemekosystem.pl

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004