SYSTEMY GOSPODARKI ODPADAMI
Strona główna Wyślij e-mail Mapa serwisu English Version
OfertaProjektowanie systemów gospodarki odpadami
 • wdrażanie kompleksowych technologii usuwania strumienia odpadów z procesów produkcyjnych;
  Wiele procesów produkcyjnych generuje odpady, które stwarzają znaczne zagrożenie dla ludzi i środowiska, a więc wymagają zastosowania skutecznych metod unieszkodliwiania. Biorąc pod uwagę względy ochrony środowiska oferujemy pomoc w zakresie minimalizacji ilości powstających

 • outsourcing procesów gospodarowania odpadami
  Zagospodarowanie odpadów obejmuje szereg czynności takich jak zbieranie, transport, odzysk i ich unieszkodliwianie. Pomagamy w wyborze optymalnego sposobu zagospodarowania odpadów, ponieważ jest to zagadnienie bardzo istotne i powinno w pierwszej kolejności uwzględniać dobro środowiska naturalnego.
   
 • opracowywanie  systemów ekologistycznych
  Zdając sobie sprawę z ważności ekologii w naszym życiu, oferujemy usługi w zakresie analiz, projektowania, specjalistycznych opracowań z dziedziny ochrony środowiska oraz tworzenia planów gospodarki odpadami.

  Specjalizujemy się także w działalności w zakresie systemów ekologicznych dotyczących odzysku i unieszkodliwiania odpadów z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych

 • organizacja systemów selektywnego zbierania odpadów u źródła
  W trosce o środowisko naturalne, mając na uwadze dobro istniejących oraz następnych pokoleń, firma Chemeko – System oferuje pomoc w organizacji systemów selektywnej zbiórki odpadów.

  Większość odpadów można ponownie wykorzystać, ponieważ stanowią cenny surowiec do produkcji. Żeby to jednak zrobić odpady muszą być segregowane. Najefektywniejszą tego formą jest selektywne zbieranie odpadów u źródła. System ten polega na oddzielaniu poszczególnych frakcji i składowaniu ich w osobnych kontenerach lub workach.

 | O firmie |  Oferta |  Technologia |  Zezwolenia |  Aktualności |  Prasa |  Galeria |  Kontakt |  Download | 

Chemeko-System Sp. z o.o., ul. Jerzmanowska 4-6 54-519 Wrocław
tel. 71 338 40 87, 0 691 504 171, biuro@chemekosystem.pl

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004