SYSTEMY GOSPODARKI ODPADAMI
Strona główna Wyślij e-mail Mapa serwisu English Version
PrasaChemeko-System czyli sposób na śmieci
Biznes i Ekologia
nr 87/2010

zobacz artykuł w formacie PDF

Kiedy rada osiedla zaczęła się interesować negatywnym wpływem przeładunku śmieci na ich sąsiedztwo postanowiono pokazać ludziom jak firma działa. To samo dotyczyło mieszkańców jeszcze bliższego siedliska w Osińcu, przy czym przedstawiciele mieszkańców Osińca okazali się jeszcze bardziej wnikliwi i postanowili  obejrzeć i poznać wszystko osobiście. Byli zaskoczeni faktem, że przeładunek śmieci odbywa się bez wpływu  na otoczenie i teren służy jednynie do kontenerowego wywożenia śmieci do zakładu utylizacji, położonego 80 km od Wrocławia. To było w ubiegłym roku, bo w tym o wrocławskich śmieciach media zaczęły donosić w sposób dramatyczny i wówczas ranga takich firm jak Chemeko-System jeszcze bardziej wzrosła społecznie, ekonomicznie, ekologicznie.

Główne atuty firmy Chemeko-System
to profesjonalizm i rzetelne świadczenie usług


Spółka zajmuje się kompleksową gospodarką odpadami obejmującą odbiór, segregację, odzysk oraz składowanie odpadów nie nadających się do ponownego wykorzystania. Takie całościowe spojrzenie na gospodarkę odpadami pozwala firmie dostosowywać  działania do indywidualnego klienta, działać efektywniej, zmaksymalizować ilość odzyskanych odpadów oraz dbać o środowisko naturalne.

Już na etapie przeładunku w Zakładzie Logistyczno - Ekspedycyjnym zlokalizowanym we Wrocławiu, odpady podlegają selektywnemu gromadzeniu ułatwiającemu ich dalsze wykorzystanie. Przy ul. Jerzmanowskiej we Wrocławiu, gdzie również mieści się główna siedziba Spółki, prowadzone jest zbieranie i magazynowanie odpadów innych niż niebezpieczne oraz przeładunek odpadów komunlanych wraz frakcjami posortowniczymi. Mając na uwadze środowisko firma zainwestowała w nowatorskie instalacje do produkcji paliwa oraz mobilne rozdrabniarki.  Przy uzyciu tych nowoczesnych maszyn objętość odpadów wielkogabarytowych zostaje znacznie zmniejszona.

Kompleksowość działań gwarantuje Chemeko-System miejsce w czołówce firm odpowiedzialnych za zagospodarowanie odpadów. Spółka jako jedyna na Dolnym Śląsku prowadzi Zakład Utylizacji, Recyklingu, Przerobu i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych i  Przemysłowych zlokalizowany w Rudnej Wielkiej. W jego skład wchodzą nowoczesne i zarazem nowatorskie rozwiązania: składowisko odpadów komunlanych i przemysłowych, płyta kompostowania odpadów, stacja segregacji odpadów oraz instalacja do produkcji paliwa alternatywnego. Takie szerokie możliwości powodują, że Chemeko-System jest w stanie zagospodarować odpady w spoósb najlepszy dla środowiska.
Misją firmy jest minimalizowanie ujemnego wpływu odpadów na środowisko dlatego w 2009 roku Spółka oddała do eksploatacji instalację do produkcji paliwa alternatywnego o wydajności około 100 000 Mg odpadów w skali roku.

Najważniejsze kryteria, jakimi kierowano się podczas wyboru dostawcy całej linii, to jakość uzytych maszyn, ich wydajność, a przede wszystkim specyfika samego procesu obróbki mechanicznej odpadów komunlanych i przemysłowych. Nowoczesne linie technologiczne pozwalają na tak efektywne przetworzenie odpadu przez rozdrabnianie, separowanie i mieszanie, by uzyskać z niego wysokoenergetyczną frakcję i wykorzystać ją w zastępstwie takich paliw, jak oleje, gazy czy węgiel. Zrealizowana przez Spółkę docelowa wydajność w ilości 100 000 Mg/rok pozwoli na zmniejszenie strumienia ilości odpadów zagospodarowanych w procesie składowania na korzyść procesów odzysku. Większość odpadów stanowiących wkład strukturalny do produkcji paliwa pochodzi z terenu miasta Wrocławia. Wyprodukowane w ten sposób paliwo jest współspalane z węglem w piecach cementowniczych.

W 2004 roku firma uzyskała pozwolenie zintegrowane IPPC (ang. Integrated Polution Prevention and Control) na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z Dyrektywą UE 96/61/WE. Spółka dostoswała się do wymagań polskich oraz unijnych aby dostarczać usługi najwyższej jakości dbając jednocześnie o najlepsze zabezpieczenie środowiska.

Kompleksowość Spółki umożliwia zagospodarowanie każdego odpadu w najlepszy dla otoczenia oraz środowiska sposób, w zależności od jego pochodzenia i oraz wlaściwości.
Firma wciąż rozszerza swoją działalność oraz poszukuje nowszych bardziej ekologicznych, efektywnych oraz elastycznych technologii.

W 2008 roku nagrodzono postęp i dynamiczny rozwój firmy prestiżową nagrodą "Gazeli Biznesu".


 | O firmie |  Oferta |  Technologia |  Zezwolenia |  Aktualności |  Prasa |  Galeria |  Kontakt |  Download | 

Chemeko-System Sp. z o.o., ul. Jerzmanowska 4-6 54-519 Wrocław
tel. 71 338 40 87, 0 691 504 171, biuro@chemekosystem.pl

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004