SYSTEMY GOSPODARKI ODPADAMI
Strona główna Wyślij e-mail Mapa serwisu English Version
PrasaInnowacje, wiedza, rozwój, technologie i .... polski kapitał

Kapitał Dolnego Śląska
wrzesień 2011

zobacz artykuł w formacie PDF

 
Chemeko-System
Innowacje, wiedza, rozwój, technologie i .... polski kapitał

Z Romanem Jagiełłą, właścicielem i prezesem Zarządu Chemeko-System Sp. z o.o. o potencjale nowoczesnego i innowacyjnego przedsiębiorstwa rozmawia Małgorzata Pawlaczek

Jest Pan poważnym kandydatem do tytułu „Dyrektora Roku 2010 Zakładu Oczyszczania Miast”. Co zadecydowało o Pańskiej wysokiej pozycji w tym konkursie?

Z pewnością kryteria, jakie kapituła bierze pod uwagę rozpatrując kandydatury. Zgodnie z regulaminem konkursu jury przygląda się prowadzonym w spółce inwestycjom, rozwiązaniom technicznym i organizacyjnym oraz działaniom w zakresie edukacji ekologicznej.
Chemeko-System spełnia te wymogi, ale nie dlatego, że takie są obostrzenia związane z konkursem.
Wraz z powołaniem spółki w roku 1999 precyzyjnie określiłem plan jej rozwoju. Dobrałem współpracowników, którzy w praktyce wdrażają cel nadrzędny, jakim jest dla nas stworzenie sprawnie działającego systemu kompleksowego zagospodarowania odpadów, a więc ich odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwiania.

Przedsiębiorstwa z branży gospodarki odpadami działają w oparciu o bardzo rygorystyczne normy. Wkrótce wejdą w życie znowelizowane ustawy o odpadach oraz utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które nieco zrewolucjonizują funkcjonowanie przedsiębiorstw z tego sektora. Mimo tych wymogów Chemeko-System konsekwentnie realizuje przyjęte założenia?

Kiedy rozpoczynaliśmy pierwszą inwestycję, a więc budowę składowiska odpadów, będącego zarazem pierwszym etapem rozwoju spółki, w Polsce dokonywały się istotne zmiany prawne związane z przystąpieniem naszego kraju do struktur zjednoczonej Europy.  Reorganizacja czekała także przedsiębiorstwa działające w branży gospodarki odpadami, ponieważ Wspólnota w znacznej mierze na nie kładzie odpowiedzialność za ochronę Środowiska.
Budując Zakład Utylizacji, Recyklingu, Przerobu i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych i Przemysłowych w Rudnej Wielkiej mieliśmy na uwadze restrykcyjne unijne normy. Dopełniliśmy ich i w ten sposób w 2004 roku uzyskaliśmy tzw. pozwolenie zintegrowane, na podstawie którego możemy przyjmować odpady. Wszelkie kolejne uregulowania prawne mogą okazać się uciążliwe, ale ich dopełnienie związane będzie po prostu z wdrożeniem w Chemeko-System odpowiednich procedur, by przystosować się do nowych wymogów, nie zakłócając funkcjonowania spółki.

Jakie znaczenie dla rozwoju Chemeko-System miała ta pierwsza inwestycja?

Po 12 latach działalności spółki można mówić o wieloaspektowym wpływie tej inwestycji na efektywność działań podejmowanych przez Chemeko-System. Przede wszystkim stanowiła ona solidną podstawę do dalszych inwestycji i rozwoju oraz uniezależniła spółkę od innych podmiotów w procesie gospodarowania odpadami. Mogliśmy skupić się na kolejnym etapie rozwoju, a więc rozwijaniu i usprawnianiu systemu odzysku odpadów. W ten sposób, w kontekście wspomnianej przez Panią nowelizacji przepisów o gospodarowaniu odpadami, które zapewne wkrótce będą nas obowiązywać, Chemeko-System jest już dziś przygotowane na wejście w życie nowych uregulowań prawnych.

Spółka może pochwalić się szerokim i nowoczesnym  zapleczem technologicznym?

Tak, a tym samym kompleksowym wachlarzem świadczonych usług. Chemeko-System zarówno odbiera i transportuje odpady, jak również poddaje je procesom odzysku i unieszkodliwiania w oparciu o własne instalacje. Po dwóch latach od budowy zakładu w Rudnej Wielkiej oddaliśmy do eksploatacji stację segregacji odpadów i drugą kwaterę do ich składowania. W tym samym czasie spółka tworzyła swoją bazę we Wrocławiu. To tutaj powstał Zakład Logistyczno-Ekspedycyjny umożliwiający zbieranie oraz przeładunek odpadów pochodzących z Wrocławia i okolicznych gmin. Kolejnym przedsięwzięciem spółki było uruchomienie  w roku 2010 linii do produkcji  paliw alternatywnych z odpadów.

Takie paliwo zastąpi coraz droższą benzynę i ropę?
Niezupełnie. Paliwo powstające z odpadów ma swoją specyfikę. Może być wykorzystywane wyłącznie przez firmy mające odpowiednie pozwolenia na jego wykorzystanie. Jak choćby cementownie, którym Chemeko-System, jako przedsiębiorstwo potrafiące sprostać wygórowanym normom jakościowym i ilościowym, dostarcza wysokokaloryczne paliwo alternatywne. Współspalane jest ono z węglem w procesie produkcji cementu, co z jednej strony pozwala na odzysk energii, a z drugiej odciąża środowisko naturalne z odpadów, które trafiłyby zapewne na i tak przepełnione składowiska.

Ochrona środowiska stanowi ważny aspekt w działalności Chemeko-System?

To jeden z naszych priorytetów, nie tylko dlatego, że takie restrykcje obowiązują w branży gospodarki odpadami. Ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko naturalne to jedno z kluczowych założeń polityki rozwoju spółki, a jej konsekwentna realizacja spowodowała, że Chemeko-System może poszczycić  się mianem „Firmy Przyjaznej Środowisku” oraz „Partnera Polskiej Ekologii”.

Nagród i wyróżnień przyznano Chemeko-System znacznie więcej.

Z radością mogę to przyznać. Dwukrotnie byliśmy laureatami „Gazeli Biznesu”. W tym roku natomiast „Diamentów Forbesa” oraz „e-Diamentów Forbes&Onet.pl” za najlepszą stronę internetową w województwie dolnośląskim. Nie można jednak zapominać, że tego rodzaju wyróżnienia to wyraz uznania dla pracujących w nich ludzi.

Jakim zespołem jest kadra pracująca w Chemeko-System?

W mojej ocenie skutecznym i zgranym. Jestem zdania, że atmosfera pracy wpływa na jej efekty, więc zatrudniam osoby przedsiębiorcze, kreatywne, które chcą się uczyć i rozwijać zawodowo.  Spółka stwarza taką możliwość tym,  którzy chcą związać się z szeroko pojętą branżą gospodarowania odpadami i ochrony środowiska. Oferujemy naszym klientom szeroki zakres usług i choćby dlatego pracownicy mogą wdrażać się procesy gospodarki odpadami.
Ważnym aspektem, mającym znaczny wpływ na dynamizm rozwoju spółki, jest fakt, że nie ma rotacji w zespole pracujących tu ludzi.

Chemeko-System tworzy również nowe miejsca pracy?

Tak, wkrótce będziemy zwiększać zatrudnienie. Kończymy właśnie budowę instalacji do ujmowania i odzysku biogazu z terenu składowiska w Rudnej Wielkiej. Biogaz posłuży do produkcji energii zarówno elektrycznej, jak i cieplnej. Będziemy ją wykorzystywać, przy zastosowaniu, przy zastosowaniu nowoczesnych technologii, w procesach przetwarzania odpadów. Wiąże się to z kolejnymi inwestycjami, które spółka będzie realizowała w najbliższym czasie.  W zasadzie jesteśmy obecnie  na etapie projektowania tych przedsięwzięć. Ale może porozmawiamy o tym przy okazji następnego spotkania.

Chemeko-System stawia na zaawansowane technologie. Jak określiłby Pan pozycję zarządzanej przez siebie spółki na mapie gospodarczej regionu?

O jej znaczeniu decyduje niewątpliwie branża, w jakiej Chemeko-System funkcjonuje. Wspomnieliśmy w naszej rozmowie o nowelizacji ustaw  dotyczących gospodarowania odpadami, które również na władze naszego regionu nałożą nowe obowiązki. W innych samorządach może się to wiązać z koniecznością kosztownych inwestycji, które u nas poprzez działalność Chemeko-System, zostały już dawno zrealizowane. Gmina ma więc możliwość korzystania z pełnego zaplecza technologicznego. Istotne jest również to, że Chemeko-System to firma w 100% z polskim kapitałem. Spółka nie tylko tworzy miejsca pracy i uczestniczy w życiu społecznym wspierając finansowo i organizacyjnie imprezy oraz przedsięwzięcia  dla lokalnej społeczności, ale też płaci podatki, które trafiają do budżetu naszego województwa. Te pieniądze można więc przeznaczyć chociażby na potrzeby ochrony środowiska w regionie, a nie w innym województwie czy za granicą.

 | O firmie |  Oferta |  Technologia |  Zezwolenia |  Aktualności |  Prasa |  Galeria |  Kontakt |  Download | 

Chemeko-System Sp. z o.o., ul. Jerzmanowska 4-6 54-519 Wrocław
tel. 71 338 40 87, 0 691 504 171, biuro@chemekosystem.pl

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004