SYSTEMY GOSPODARKI ODPADAMI
Strona główna Wyślij e-mail Mapa serwisu English Version
PrasaKompleksowe zagospodarowanie odpadów

Przegląd Komunalny nr 9/2011
zobacz artykuł w formacie PDF

 
Kompleksowe zagospodarowanie odpadów

Chemeko-System jest dynamicznie rozwijającą się spółką z polskim kapitałem, na której czele stoi jej właściciel, pełniący jednocześnie od 12 lat funkcję prezesa Zarządu – Roman Jagiełło.

Działalność przedsiębiorstwa, rozpoczęta w 1999 r., obejmuje głównie obszar Dolnego Śląska, a także woj. wielkopolskie, opolskie, lubuskie i śląskie. Spółka świadczy usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów, zarówno dla zakładów przemysłowych bądź samorządów, jak i dla spółdzielni, zarządców i wspólnot mieszkaniowych oraz klientów indywidualnych czy firm.

Własny zakład

Od samego początku działalności spółki jasno został określony plan jej rozwoju. Celem nadrzędnym było stworzenie sprawnie działającego systemu, który umożliwi kompleksowe zagospodarowanie odpadów, w tym ich odbiór, transport, odzysk oraz unieszkodliwianie. Pierwszym i zarazem najważniejszym etapem rozwoju było wybudowanie własnego składowiska odpadów o pojemności 750 000 Mg. Inwestycja została zlokalizowana w miejscowości Rudna Wielka w gm. Wąsosz, 80 km na północ od Wrocławia, w którym mieści się siedziba spółki.

Zakład Utylizacji, Recyklingu, Przerobu i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych i Przemysłowych powstawał w czasie przemian gospodarczych oraz znaczących zmian prawnych, związanych z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Dzięki temu możliwe było dostosowanie realizowanego projektu do obowiązujących dziś restrykcyjnych norm ochrony środowiska.
Wskutek tych działań Chemeko-System w 2004 roku uzyskało pozwolenie zintegrowane IPPC (Integrated  Polution Prevention and Control), które pozwoliło na rozpoczęcie przyjmowania odpadów zgodnie z prawem określonym w dyrektywie UE96/61/WE.

Budowa zakładu umożliwiła przedsiębiorstwu na osiągnięcie niezależności w zakresie unieszkodliwiania odpadów oraz skupienie się na rozwijaniu i usprawnianiu systemu, który umożliwi ich odzysk. Zakład w Rudnej Wielkiej realizuje politykę  maksymalnego zmniejszania poziomu deponowanych na składowisku odpadów biodegradowalnych. Związane to jest przede wszystkim z polityką  proekologiczną spółki, jak również z zobowiązaniem  Polski przez UE do osiągnięcia określonych poziomów odzysku odpadów i ograniczenia ilości odpadów biodegradowalnych kierowanych na składowiska. W tym celu spółka skupiła się na rozbudowie instalacji do odzysku odpadów, w której skład wchodzi nowoczesna linia do produkcji paliw alternatywnych z odpadów, modułowa stacja segregacji odpadów oraz płyta stabilizacji biologicznej.

Rozbudowa infrastruktury

Instalacja do produkcji paliw alternatywnych z odpadów została wybudowana w 2009 r. i składa się z najbardziej zaawansowanych technologicznie urządzeń tego typu. Proces produkcji polega na rozdrobnieniu i wymieszaniu wysokoenergetycznych frakcji odpadów komunalnych i przemysłowych z jednoczesną separacją ciał obcych (metale) oraz frakcje mineralne i inne zanieczyszczenia.
W ciągu roku instalacja jest w stanie wyprodukować 110 000 Mg paliwa. Gotowy wysokokaloryczny produkt przekazywany jest do zakładów, m.in. cementowni, w których następuje jego współspalanie z węglem, co przyczynia się do odzysku energii i chroni środowisko przed napływem odpadów, które często zamiast do odzysku trafiałyby bezpośrednio na składowiska.

Najnowszą inwestycją firmy na terenie zakładu w Rudnej Wielkiej jest budowa instalacji do ujmowania i odzysku biogazu z terenu składowiska w sposób umożliwiający wytworzenie energii elektrycznej i cieplnej.

Poza rozbudową Zakładu w Rudnej Wielkiej spółka równolegle tworzyła swoją bazę we Wrocławiu. To tu powstało zaplecze logistyczno-ekspedycyjne, umożliwiające przeładunek odebranych odpadów. Stworzenie miejsca w którym można odpady odpowiednio sklasyfikować, zważyć i przekazać do dalszego zagospodarowania, umożliwiło także rozwój kolejnego obszaru działalności firmy. Spółka od początku tego roku uzyskała szereg decyzji administracyjnych zezwalających na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gm. Wrocław oraz kilkudziesięciu innych gmin na terenie Dolnego Śląska. Zakup nowoczesnych śmieciarek, pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz kontenerów pozwolił pozyskać nowych klientów, mających pewność, że firma wykorzysta swoje doświadczenie oraz potencjał i będzie w stanie dostosować się do ich indywidualnego profilu.

Chemeko-System posiada wiedzę, najnowszy sprzęt oraz technologie pozwalające w najlepszy sposób kompleksowo zagospodarowywać odpady, począwszy od źródła ich powstawania, aż do ostatniego etapu, jakim jest ich odzysk lub unieszkodliwianie. Wszystkie działania podejmowane przez ostatnie lata spowodowały, że firma wyróżnia się na rynku oraz coraz częściej zostaje doceniania, uzyskując m.in. nagrody, takie jak tytuł Firmy Przyjaznej Środowisku przyznawany przez Narodową Radę Ekologiczną lub Gazele Biznesu, potwierdzające wzrost dochodów Spółki, a także Diamenty Forbesa.

Swoją przyszłość i rozwój Spółka opiera na ciągłym poszukiwaniu nowych, optymalnych rozwiązań, inwestowaniu w proekologiczne technologie i wprowadzaniu najwyższych standardów w zakresie gospodarki odpadami, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

 | O firmie |  Oferta |  Technologia |  Zezwolenia |  Aktualności |  Prasa |  Galeria |  Kontakt |  Download | 

Chemeko-System Sp. z o.o., ul. Jerzmanowska 4-6 54-519 Wrocław
tel. 71 338 40 87, 0 691 504 171, biuro@chemekosystem.pl

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004