SYSTEMY GOSPODARKI ODPADAMI
Strona główna Wyślij e-mail Mapa serwisu English Version
TechnologiaPaliwa alternatywne

Coraz bardziej dotkliwe wyczerpywanie się zasobów surowców energetycznych skłania do poszukiwania alternatywnych źródeł energii. Wykorzystywanie alternatywnych paliw stałych do produkcji energii stanowi ogromny potencjał i przynosi wiele wymiernych korzyści. Wysoka zawartość substancji biogennych w alternatywnych paliwach stałych przyczynia się znacznie do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Kolejną zaletą tych paliw jest niska zawartość popiołu. Ponadto istotny jest fakt, iż zawartość siarki w alternatywnych paliwach stałych jest mniejsza niż przypadku najlepszych pod tym względem gatunków węgla. Ze względów ekonomicznych należy podkreślić, że dzięki wykorzystaniu alternatywnych paliw stałych możliwe jest obniżenie kosztów energii elektrycznej, co jest jednym z głównych celów Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie produkcji energii odnawialnej. 

W naszym Zakładzie w Rudnej Wielkiej wykorzystujemy proces odzysku odpadów R15, realizując go w instalacji do produkcji paliw alternatywnych. Instalacja została wybudowana w 2009 r. i składa się z urządzeń dostarczonych przez austriacką firmę Lindner Recyclingtech GmbH. Produkcja paliw alternatywnych polega na rozdrobnieniu i wymieszaniu wysokoenergetycznych frakcji odpadów komunalnych i przemysłowych i obejmuje następujące etapy:

  • rozdrabnianie wstępne (jednowałowy rozdrabniacz wstępny Jupiter 3200);
  • separację magnetyczną (nadtaśmowy separator magnetyczny);
  • separację wibracyjną (separator wibracyjny SM – 2400);
  • separację ciał obcych (separator powietrzny SAS – 1200);
  • rozdrabnianie końcowe (2 rozdrabniacze końcowe Komet 2800);
  • separację metali (nadtaśmowy separator magnetyczny).

Szacowana wydajność linii wynosi ok. 80 tyś. Mg/rok. Ostateczny surowiec stanowiący wysokokaloryczne paliwo alternatywne (kod 19 12 10) przekazywany jest do zakładów, m.in. cementowni, w których następuje jego współspalanie z węglem.

W związku z potrzebą ograniczenia ilości odpadów poddawanych procesowi składowania, produkcja paliw alternatywnych i ich termiczne przekształcenie w Polsce stanowi istotny element krajowego systemu zagospodarowania odpadów.

 | O firmie |  Oferta |  Technologia |  Zezwolenia |  Aktualności |  Prasa |  Galeria |  Kontakt |  Download | 

Chemeko-System Sp. z o.o., ul. Jerzmanowska 4-6 54-519 Wrocław
tel. 71 338 40 87, 0 691 504 171, biuro@chemekosystem.pl

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004