SYSTEMY GOSPODARKI ODPADAMI
Strona główna Wyślij e-mail Mapa serwisu English Version
TechnologiaSortownia

W trosce o środowisko naturalne Spółka zainwestowała w modułową stację segregacji odpadów. Dzięki eksploatacji tej instalacji uzyskujemy wyższy stopień segregacji odpadów komunalnych, a tym samym redukcję ilości deponowanych na składowisku odpadów. W modułowej stacji segregacji odbywają się następujące procesy:

  • mechaniczna segregacja zmieszanych odpadów komunalnych;
  • doczyszczenie frakcji surowcowych, zbieranych selektywnie;
  • doczyszczenie odpadów gruzu budowlanego.

Odpady przywożone są do strefy rozładunku w pobliżu stacji, skąd dalej podawane są za pomocą ładowarki do leja zasypowego.

Następnie przenośnikiem taśmowym kierowane są do urządzenia zwanego przesiewaczem (płaskie sito wibracyjne), gdzie następuje ich rozdział na dwie frakcje – podsitową i nadsitową.

Frakcja podsitowa usypywana jest w pryzmy pod przesiewaczem wibracyjnym, skąd zostaje przetransportowana do wyznaczonego miejsca unieszkodliwiania w procesie D5 (składowanie).

Natomiast frakcja nadsitowa przenoszona jest taśmociągiem do kabiny sortowniczej, gdzie odbywa się ręczne wydzielanie odpadów przeznaczonych do ponownego wykorzystania (szkło, papier, metale, tworzywa sztuczne).

Następnie wysegregowane odpady są belowane i przekazywane w celu dalszego zagospodarowania, uprawnionym przedsiębiorcom.

Część z nich jest również wykorzystywana jako składnik do produkcji paliwa alternatywnego. Wydajność modułowej stacji segregacji odpadów wynosi ok. 140 tyś. Mg/rok.

 | O firmie |  Oferta |  Technologia |  Zezwolenia |  Aktualności |  Prasa |  Galeria |  Kontakt |  Download | 

Chemeko-System Sp. z o.o., ul. Jerzmanowska 4-6 54-519 Wrocław
tel. 71 338 40 87, 0 691 504 171, biuro@chemekosystem.pl

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004