SYSTEMY GOSPODARKI ODPADAMI
Strona główna Wyślij e-mail Mapa serwisu English Version
TechnologiaStacja przeładunkowa

Na terenie Zakładu Logistyczno – Ekspedycyjnego we Wrocławiu firma Chemeko – System Sp. z o.o. prowadzi działalność związaną ze zbieraniem i magazynowaniem odpadów innych niż niebezpieczne w hali magazynowej, a także z przeładunkiem zmieszanych odpadów komunalnych.

Odpady przywiezione na teren Zakładu są ważone, ponadto sprawdzana jest zgodność rodzaju dostarczonych odpadów z kartą ich przekazania oraz z listą odpadów dopuszczonych do przyjęcia przez Zakład określoną w decyzjach.

Następnie odpady są wyładowywane wewnątrz hali magazynowej na rampie przeładunkowej z pojazdów bezpylnych typu Europress, Variopress lub JPH oraz pojazdów kontenerowych o załadunku bramowym i hakowym.

W kolejnym etapie odpady przeładowywane są do kontenerów zbiorczych typu KO36 oraz pojazdów typu walking floor.

Ostatecznie wszystkie odpady przyjmowane przez Zakład Logistyczno – Ekspedycyjny są transportowane do Zakładu Utylizacji, Recyklingu, Przerobu i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych i Przemysłowych w Rudnej Wielkiej lub na inne składowiska.

Dzięki funkcjonowaniu stacji przeładunkowej firma Chemeko – System Sp. z o.o. odgrywa znaczącą rolę w organizacji systemu gospodarki odpadami dla miasta Wrocławia oraz okolicznych gmin.  

 | O firmie |  Oferta |  Technologia |  Zezwolenia |  Aktualności |  Prasa |  Galeria |  Kontakt |  Download | 

Chemeko-System Sp. z o.o., ul. Jerzmanowska 4-6 54-519 Wrocław
tel. 71 338 40 87, 0 691 504 171, biuro@chemekosystem.pl

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004