SYSTEMY GOSPODARKI ODPADAMI
Strona główna Wyślij e-mail Mapa serwisu English Version
ZezwoleniaDz. U. nr 186 poz. 1553 z 2005

ODPADY OBOJĘTNE, DLA KTÓRYCH PODSTAWOWĄ CHARAKTERYSTYKĘ SPORZĄDZA SIĘ BEZ PRZEPROWADZANIA BADAŃ, O KTÓRYCH MOWA w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. h

KRYTERIA DOPUSZCZANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH DO SKŁADOWANIA NA SKŁADOWISKU ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

KRYTERIA DOPUSZCZANIA ODPADÓW OBOJĘTNYCH DO SKŁADOWANIA NA SKŁADOWISKU ODPADÓW OBOJĘTNYCH

KRYTERIA DOPUSZCZANIA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE ,KTÓRE NIE STANOWIĄ ODPADÓW KOMUNALNYCH DO SKŁADOWANIA NA SKŁADOWISKU ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE

KRYTERIA DOPUSZCZANIA STAŁYCH NIEWCHODZACYCH W REAKCJE , ODPADÓW POWSTAŁYCH PO PRZETWORZENIU ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH DO SKŁADOWANIA NA SKŁADOWISKU ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE

 | O firmie |  Oferta |  Technologia |  Zezwolenia |  Aktualności |  Prasa |  Galeria |  Kontakt |  Download | 

Chemeko-System Sp. z o.o., ul. Jerzmanowska 4-6 54-519 Wrocław
tel. 71 338 40 87, 0 691 504 171, biuro@chemekosystem.pl

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004