SYSTEMY GOSPODARKI ODPADAMI
Strona główna Wyślij e-mail Mapa serwisu English Version
ZezwoleniaDz. U. nr 191 poz. 1595 z 2002

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1)

z dnia 30 października 2002 r.

w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny.

Na podstawie art. 55 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365 i Nr 113, poz. 984} zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W sposób nieselektywny mogą być składowane wyłącznie rodzaje odpadów określone w załączniku do rozporządzenia, z uwzględnieniem ust. 2.

2. W sposób nieselektywny mogą być składowane:

1) odpady inne niż niebezpiecznew ramach poszczególnych grup albo

2) odpady z grupy 20 z odpadami innymi niż niebezpiecznez grup 02, 03, 04, 15, 16 i 17, albo

3) odpady z grupy 20 z odpadami innymi niż niebezpiecznez podgrup 19 05, 19 06, 19 08, 19 09 i 19 12, albo

4) rodzaje odpadów oznaczone kodami: 06 05 02*, 07 01 11*, 07 02 11*, 07 03 11*, 07 04 11*, 07 05 11*, 07 06 11*, 07 07 11*, 10 01 20*, 10 01 22*, 1011 19*, 19 08 06*, 19 08 07*, 19 08 11*, 19 08 13*, 19 13 03*, 19 13 05*, albo

5) rodzaje odpadów oznaczone kodami: 10 01 18*, 10 01 20*, 10 01 22*, 10 02 07*, 10 02 13*, 10 03 19*, 10 03 21*, 10 03 25*, 10 05 05*, 10 08 15*, 10 09 09*, 10 10 09*, 10 11 13*, 10 11 15*, 10 12 09*, 10 12 11*, 10 13 12*, 16 11 01*, 16 11 03*, 16 11 05*, albo

6) rodzaje odpadów oznaczone kodami: 11 01 08*, 11 01 09*, 11 01 13*, 11 01 15*, 11 01 16*, 11 05 03*, 11 05 04*, 12 01 12*, 12 01 14*, 12 01 16*, albo

7) rodzaje odpadów oznaczone kodami: 16 03 03*, 16 03 05*, 16 07 08*, 16 07 09*, 16 11 01*, 16 11 03*, 16 11 05*, 16 81 01*, 16 82 01*, 17 05 07*, 17 06 03*, 17 08 01*, 19 13 01*, 19 13 03*, 19 13 05*, albo

8) rodzaje odpadów oznaczone kodami: 19 01 11*, 19 03 04*, 19 03 06*, albo

9) rodzaje odpadów oznaczone kodami: 17 06 01*, 17 06 05*, albo

10) rodzaje odpadów oznaczone kodami: 01 03 81, 19 02 06.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Gospodarki: J. Piechota

 

 | O firmie |  Oferta |  Technologia |  Zezwolenia |  Aktualności |  Prasa |  Galeria |  Kontakt |  Download | 

Chemeko-System Sp. z o.o., ul. Jerzmanowska 4-6 54-519 Wrocław
tel. 71 338 40 87, 0 691 504 171, biuro@chemekosystem.pl

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004