SYSTEMY GOSPODARKI ODPADAMI
Strona główna Wyślij e-mail Mapa serwisu English Version
Zezwolenia

Spółka Chemeko – System prowadzi działalność zachowując obowiązujące normy i zasady w dziedzinie ochrony środowiska. Swoją pracę opieramy na obowiązujących przepisach prawnych.
Posiadamy pozwolenie zintegrowane IPPC (ang. Integrated Pollution Prevention and Control) na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodne z Dyrektywą UE 96/61/WE, a także stosowne pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu i zbierania odpadów.

Decyzje i pozwolenia:

 | O firmie |  Oferta |  Technologia |  Zezwolenia |  Aktualności |  Prasa |  Galeria |  Kontakt |  Download | 

Chemeko-System Sp. z o.o., ul. Jerzmanowska 4-6 54-519 Wrocław
tel. 71 338 40 87, 0 691 504 171, biuro@chemekosystem.pl

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004